page

newyddion

Dywedodd Tokyo (Reuters)-Japan's Terumo ddydd Mawrth ei fod wedi datblygu math newydd o chwistrell a all dynnu 7 dos o bob potel o frechlyn firws a gynhyrchir gan Pfizer, o leiaf yn fwy nag y gall y chwistrell gyfredol ei chwistrellu.un dos.
Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Iechyd wrth Reuters fod y Weinyddiaeth Iechyd wedi cymeradwyo’r dyluniad ddydd Gwener ac y bydd Terumo yn dechrau cynhyrchu ddiwedd mis Mawrth.Adroddodd Kyodo News y cynnydd yn gyntaf, a dywedodd Kyodo News mai nod Terumo yw cynhyrchu 20 miliwn o gerbydau eleni.
Mae'r brechlynnau a gynhyrchir gan Pfizer a'i bartner Almaeneg BioNTech yn cael eu pecynnu mewn ffiolau, a gafodd eu marcio i ddechrau i ddal pum dos.Gallwch ddefnyddio chwistrell arbennig i dynnu chwe dos, a elwir yn parth marw isel, a all leihau faint o frechlyn sy'n weddill yn y chwistrell ar ôl ei ddefnyddio.
Dechreuodd Japan ddefnyddio brechlyn Pfizer i frechu Feirws y mis diwethaf.Dywedodd y gweinidog sy'n gyfrifol am y gwaith hwn, Taro Kono, ddydd Gwener y gallai rhai ergydion gael eu gwastraffu oherwydd prinder chwistrelli arbennig.


Amser post: Maw-24-2021